Uhanalaiset! Lue ja hämmästy!

Lue Ylen artikkeli punaisesta listasta.

Punaisella listalla olevat lajit katsotaan hävinneiksi, uhanalaisiksi, silmälläpidettäviksi tai puutteellisesti tunnetuiksi. Uhanalaisia ovat kaikki äärimmäisen uhanalaisiksi, erittäin uhanalaisiksi ja vaarantuneiksi luokitellut lajit.

Silmälläpidettäviä ovat lajit, jotka eivät aivan täytä uhanalaisuuden kriteerejä, mutta ovat sitä lähellä. Puutteellisesti tunnetuiksi luokitellaan lajit, joista tiedetään niin vähän, ettei niiden häviämisriskiä pystytä arvioimaan. Tutkijoiden mukaan niihin tulisi suhtautua samoin kuin uhanalaisiksi määriteltyihin, ainakin siihen saakka kunnes niiden häviämisriski kyetään arvioimaan.

Jutun tietolähteenä on ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Suomen lajien Punainen lista 2019.

Viiksitimali
Viiksitimali kuuluu myös ”punaiselle listalle”.